Lekcja 6. Liczenie sumy szeregu w C++

W tej lekcji dowiesz się jak za pomocą języka C++ policzyć sumę szeregu. W pisaniu programu wykorzystasz wszystkie elementy, które były przedstawione we wcześniejszych lekcjach. Można więc uznać, że lekcja szósta jest pewnego rodzaju utrwaleniem wiadomości. Zachęcamy do nauki – “Read More”.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.